04 Zabawy nawigacyjne 2019 01 07 LTF 4526 Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zaprosiły członków koła LMiR przy CKZiU nr 3 do udziału w bezpłatnych warsztatach „Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”.  W warsztatach uczestniczył 3-osobowy zespół reprezentujący Szkołę Podstawową dla Dorosłych, składający się z 1 nauczyciela historii/WOS oraz dwoje słuchaczy klasy VIII. Słuchacze uczestniczyli w warsztatach wspólnie z opiekunem w grupie I – 7 oraz 21 stycznia 2019 r., godz. 11.00-13.30 (poniedziałki, dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne + 15 minut przerwy). Miejscem warsztatów była siedziba Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 172. 

Warsztaty miały na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania elementów nawigacji w połączeniu z treściami z matematyki i nauk przyrodniczych. Programem warsztatów objęte zostały zagadnienia: mapa morska i współrzędne geograficzne – praktyczne zadania na mapie, określanie położenia jednostki na mapie morskiej, posługiwanie się trójkątami nawigacyjnymi i cyrklem nawigacyjnym, kursy i namiary – praktyczne zadania na mapie; morskie jednostki miary – praktyczne zadania na mapie. Nauczyciel uczestniczący w warsztatach otrzymał materiały pomocnicze do dalszej edukacji morskiej słuchaczy, które zostały przekazane do Sali Kapitańskiej. Natomiast, dzięki przekazanym prezentacjom z warsztatów w Multimedialnej Bibliotece szkolnej stworzona została możliwość skorzystania z konsultacji merytorycznych z opiekunem podczas konsultacji dla pozostałych członków LMiR - po zakończeniu
szkolenia. Prowadzącymi warsztaty byli doświadczeni szkoleniowcy Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. Koordynatorem p. Małgorzata Bukowska-Ulatowska z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Opiekun warsztatów/prezes koła LMiR przy CKZiU nr 3 w Gdyni.